Artikel archief: « Vorige | Volgende »


26 november 2003

Introductie van de stichting

Vandaag is de Stichting Lekdijk opgericht en is de website van de stichting voorzichtig in de lucht gegaan. Met een paar zinnen en plaatjes treden wij al in in pril stadium naar buiten omdat wij de intentie hebben om een open en actueel communicatie platform te maken met als onderwerp De Lekdijk.

Heel de dijk tussen de Langensteinse weg en Lexmond gaat op de schop en dat brengt heel wat te weeg. Met dit web logboek (weblog) wil de stichting proberen dit grote werk op een eenvoudige manier in kaart te brengen, de bewoners van deze streek te informeren en tegelijk ook informatie te vergaren.

Om alvast wat structuur aan te brengen op deze pagina ziet u in de rechter kolom een aantal vaste rubrieken die wij de komende weken van actuele informatie gaan voorzien en wij nodigen u van harte uit om hierop te reageren. Dat kan door rechtstreeks te reageren op een artikel, uw reactie komt dan op deze website te staan. U kunt ons ook een mailtje sturen info@stichtinglekdijk.nl

De stichting heeft ten doel:
a. bewaren van cultuur historisch erfgoed, in het bijzonder de Lekdijk in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden;
b. mensen meer bewust maken van de schoonheid van de Lekdijk in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden;
c. het hebben van een signaleringsfunctie bij archeologische vondsten in de Lekdijk;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het geven van voorlichting aan casu quo educatie van de jeugd;
b. het organiseren van tentoonstellingen over de Lekdijk;
c. het samenwerken met andere organisaties, zoals historische verenigingen;
d. de Lekdijk onder de aandacht brengen van het grote publiek in samenwerking met de bewoners.

Ingezonden door Leon Segond om 21:26 uur | Terug naar boven
Reacties

komt camping de koekoek ook in gevaar i.v.m de dijk verzwaring ?

Ingezonden door: jansen op 20:00 uur