Artikel archief: « Vorige | Volgende »


7 februari 2004

Introductie cultuurwaarden

kaart cultuurwaarden Tracé dijkverzwaring Zederik

De cultuurhistorische kwaliteit kan voor het dijktraject Zederik met de volgende vier begrippen worden gekarakteriseerd: zeldzaamheid, samenhang, herkenbaarheid en kenmerkendheid.

Het dijktraject met omgeving ontleent zijn cultuurhistorische kwaliteit aan een groot aantal waardevolle kenmerken zie bovenstaande afbeelding.

De grootste cultuurhistorische waarde van het traject Zederik is gelegen in de samenhang tussen de onderdelen die bewaard zijn gebleven. De opbouw en de geschiedenis van het landschap zijn als het ware afleesbaar. De aansluiting van de authentieke verkaveling aan de dijk is vrijwel overal goed beleefbaar. Zowel het contrast, als de plaatselijke samenhang, tussen de verkaveling binnendijks en buitendijks is waardevol. In de Koekoeksewaard en nabij Sluis is de invloed van de rivier op de verkaveling zeer waardevol.

(Bron: Projectnota/MER dijkversterking Zederik Hoofdrapport)

Ingezonden door Leon Segond om 10:32 uur | Terug naar boven
Reacties