Artikel archief: « Vorige | Volgende »


2 maart 2004

Dijkwerkzaamheden

Voorbereidende werkzaamheden dijkversterking Zederik en Hagestein Everdingen

Bomen rooien langs dijk en plaatsen raster in uitwaarden
Ter voorbereiding op de dijkversterking in Zederik en Hagestein Everdingen worden vanaf deze week al enkele werkzaamheden uitgevoerd. Het betreft het rooien van bomen langs de dijk in Zederik en het plaatsen van een raster in de uiterwaarden Lexmond en Everdingen. Aannemersbedrijf Verhoeven B.V. uit Zaltbommel voert de werkzaamheden uit.

Verwijderen bomen
In april 2004 starten de Nutsbedrijven met het verleggen van de kabels en leidingen in Zederik. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt eerst het nieuwe tracé voor de kabels en leidingen vrij gemaakt van beplanting. De bomen en struiken die aanwezig zijn worden verwijderd. Deze beplanting is al voorzien van een kenmerk en wordt voor 15 maart a.s. verwijderd. De te verwijderen beplanting is al in eigendom van het Hoogheemraadschap.

Plaatsen raster
In de uiterwaarden Lexmond en Everdingen wordt op de oeverwal in totaal ca. 3,5 km een raster (paaltjes met daar tussen draad) geplaatst. Op de oeverwallen worden geen werkzaamheden uitgevoerd voor de inrichting van de uiterwaarden. Door het plaatsen van het raster kunnen de oeverwallen extensief begraasd worden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Dijkversterking
Naar verwachting starten de dijkversterkingwerkzaamheden in mei of juni van dit jaar. Bewoners en andere belanghebbenden worden te zijner tijd hierover nader ingelicht.

Ingezonden door Leon Segond om 22:23 uur | Terug naar boven
Reacties