Artikel archief: « Vorige | Volgende »


3 mei 2004

Worstelen met water

Kaart Melchior Bolstra

De mooie rivierkaart van de Lek van Melchior Bolstra komt uit de collectie van Gert Groenendijk die deze welwillend ter beschikking stelde. Deze kaart is een welkome aanvulling op het artikel ‘In en rond Sluis’ van Maarten Krever en het artikel ‘Gewelven onder Sluis’ van Ina Renes.

Op de uitsnede is goed te zien hoe men op Sluis worstelde met de uitwatering van de Vijfheerenlanden. Ten noorden van de Korenmolen op de kruising van de Zouwendijk met de Lekdijk zijn goed twee uitwateringssluizen te zien, die bij gunstige waterstand in de lek het water uitlieten.

Omdat de waterstanden in de Lek door het graven van het Pannerdens kanaal niet beter werden heeft men in 1740 in de boezem weer vijf nieuwe watermolens gebouwd die het water uit de boezem maalden dat via een derde sluis ten noorden van de twee uitwateringssluizen — in de bocht tussen de griendschuur en ‘De Lange Jammer’ — in de boezem gelaten werd.

Deze manier van uitwateren voldeed toch niet want een twintigtal jaar later moest men binnendijks nog een hoge boezem aanleggen die door acht molens bemalen werd en via een nieuwe vierde sluis ten oosten van de derde sluis op de Lek uitwaterde.

Vier sluizen en 13 molens, ze voldeden niet want in 1892 bouwde men op Sluis nog een stoomgemaal, die zijn water loosde via twee metalen buizen die door de dijk voerden. Het stoomgemaal deed dienst tot 1946. Toen werd het overbodig door de ingebruikneming van het nieuwe gemaal in Hardinxveld.

De worsteling is nog steeds actueel. Komende maand september hervat het Hoogheemraadschap de dijkversterking van het traject Zederik…


Ingezonden door Leon Segond om 00:14 uur | Terug naar boven
Reacties