Artikel archief: « Vorige | Volgende »


3 juni 2004

‘Duurzame balans tussen groen en groei’

Op 25 mei presenteerde de gemeente Zederik haar Voorontwerp Structuurplan ‘Duurzame balans tussen groen en groei’ over de verdere ontwikkeling van onder andere Ameide. Dit voorontwerp bevat een groot aantal losse plannen waaronder het al eerder bekende Centrumplan en de verhuizing van het Spant.
Nieuw waren het bouwen van vijfenveertig nieuwe woningen tussen de Prinses Marijkeweg en de Lekdijk, een vergroting van Open Vensters en de aanleg van een passantenhaven. Daarnaast waren er nog vage ideeŽn voor de lange termijn als het bouwen van woningen en een hotelkasteel op de plaatsen die vrij zouden komen als bedrijven zoals bijvoorbeeld Hamoen of Ranks verplaatst zouden worden.

de presentatie
Dit plan werd met grote stelligheid gelanceerd. Zo werden sommige locaties van de nieuw te bouwen huizen omschreven als een ‘harde locatie’, een plan dat ‘volgens de huidige inzichten naar alle verwachting kunnen en zullen worden verwezenlijkt’.
Hier wordt gesproken over het bouwen op grond die in bezit is van de mensen aan de Prinses Marijkeweg en de Lekdijk. Dit plan is maar een voorontwerp, er is nog een lange weg te gaan met allerlei inspraakrondes voor het bestemmingsplan is aangepast. Daarom is dit een plan waar echt geen zekerheid over kan bestaan.

In de bijlagen staat dat dit plan is ontwikkeld met medewerking van een groot aantal organisaties, waaronder de Culturele Raad. Als lid van die raad heb ik dit plan nooit onder ogen gehad en er niet aan meegewerkt.
Over de avond zelf, door de gemeente ‘Toekomstavond’ genoemd, was men niet duidelijk. Was dit nu een inspraakavond of een informatieavond?

kansen
Volgens wethouder van Dieren heeft de gemeente, in plaats van energie te steken in het verruimen van de contour die om het dorp getrokken is als bouwgrens, gekozen voor het zogenaamde Ūnbreiden, het volzetten van de nog beschikbare ruimte binnen die contour. Omdat het verkrijgen van de ruimte voor de uitbreidingen van Open vensters en het industrieterrein al zoveel moeite had gekost.
De dorpse charme van Ameide gaat zo verloren.

Daarmee laat Zederik mijns inziens een grote kans liggen. Nu dan eindelijk gebouwd kan worden zou er juist een grote inspanning gedaan moeten worden om die contour op te rekken. Bouw toch aan de polderkant! Daar zou zelfs met een grotere samenhang gebouwd kunnen worden als dit gecombineerd werd met een nieuw winkelcentrum. In de bijeenkomst werd al geopperd dat een mogelijke locatie de omgeving van Open Vensters zou zijn.

groen
In het structuurplan wordt ook gesproken over het versterken van de ecologische zones. Dat gaat over met name de uiterwaarden en de Zederik. Ook het bevorderen van het toerisme als bron van inkomsten komt aan bod: wandelen, fietsen. Daar zal niemand wat op tegen hebben. Maar ook watersport. Zomers staan er soms al tientallen speedboot- en jetskitrailers in de haven. Er is al een groot recreatieterrein aan de overzijde van de rivier. Zij verpesten de wijde omgeving met hun voortdurende lawaai.

De aanleg van een haven lijkt mij in tegenspraak met het versterken van de ecologische hoofdstructuur, waar de Lekuiterwaarden heel belangrijk in zijn. Samen met de al geplande aanleg van nog meer parkeerplaatsen langs de dijk, zal de drukte hier alleen maar toenemen. Al met al lijkt het erop, dat met het badwater ook het kind wordt weggegooid.

Ameide is een mooie en rustige plaats, met veel groen. Laten we dat zo houden.

Ingezonden door Frank Dekkers om 14:49 uur | Terug naar boven
Reacties