Artikel archief: « Vorige | Volgende »


1 oktober 2005

Achthovense Uiterwaard

PICT7

Bericht uit Het Kontakt 22 september 2005.
‘Het afgraven van het grasland moet het perceel geschikt maken als dotterbloemgrasland. De grond wordt ter plekke gebruikt voor het versterken van de Lekdijk. Omdat het een versterking in buitenwaartse richting betreft, is een direct onder aan de oude dijk gelegen moerassige zone met hoge natuur- en cultuurhistorische waarden, verloren gegaan. Om dit te compenseren heeft het waterschap deze moeraszone onder aan de nieuwe dijk opniew aangelegd’.

Ingezonden door Ina Renes om 13:16 uur | Terug naar boven
Reacties