Maand archief: « Vorige | Volgende »

  • februari 2004
    · Rabobank Alblasserwaard-Lekstreek · De dijksecties rond 1832 · De Lek rond 1832 · Populierengroep · ‘Lange Jammer’ met sloop bedreigd · Introductie cultuurwaarden · Introductie dijkverzwaring · Waar liggen de secties · Sneeuwbui · Panorama Lek

23 februari 2004

Rabobank Alblasserwaard-Lekstreek

De Rabobank Alblasserwaard-Lekstreek heeft een subsidie van 250 Euro toegekend.

Ingezonden door Leon Segond om 23:21 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

13 februari 2004

De dijksecties rond 1832

Sectie I-III
secties 1-3

Sectie IV-V
secties 4-5

Sectie V-VI
secties 5-6

Sectie VI-VII
secties 6-7

Sectie VII-IX
secties 7-9

Sectie IX-X
secties 9-10

Sectie XI
sectie 11

Ingezonden door Leon Segond om 15:23 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

De Lek rond 1832

Nieuw Lekkerland
nieuw lekkerland

Streefkerk
streefkerk

Groot Ammers
Groot Ammers

Nieuwpoort
Nieuwpoort

Langerak
Langerak

Tienhoven
Tienhoven

Ameide
Ameide

Lexmond
Lexmond

Vianen
Vianen

Hagestein
Hagestein

Everdingen
Everdingen

Culemborg
Culemborg

Beusichem
Beusichem

Ingezonden door Leon Segond om 14:10 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

11 februari 2004

Populierengroep

Populierengroep

Deze populierengroep in sectie IX kan niet behouden blijven.

Ingezonden door Leon Segond om 13:41 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

8 februari 2004

‘Lange Jammer’ met sloop bedreigd

Lange Jammer

Het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden heeft onlangs een sloopvergunning verleend voor het pand aan de lekdijk Sluis 4, Ameide. Stichting Lekdijk heeft bezwaar aangetekend tegen deze sloopvergunning. De verleende sloopvergunning werd kenbaar gemaakt in Het Kontakt van 30 januari j.l.

De redenen van ons bezwaar zijn als volgt:

- Sluis 4 (in de volksmond De Lange Jammer) is een individueel object van cultuurhistorisch belang aan de Lekdijk voor de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, ook volgens de MER rapportage mei 2000;
- Sluis 4 is een beeldbepalend pand in de wooncontext van Sluis en het landschap, ook volgens MER rapportage mei 2000;
- De dijkverzwaring die net is afgerond op Sluis, heeft de gemeenschap erg veel geld gekost, ook om de woningen te sparen;
- Sluis 4 wordt verhuurd aan een dijkbewoner en deze bewoner wil hier graag blijven wonen;

In het waterstructuurplan van 2002 spreekt het Hoogheemraadschap van een weids en historisch karakter van de Alblasserwaard. Ieder stukje heeft een eigen verhaal. Dit geldt ook voor het zeer speciale ensemble Sluis, dat Sluis niet meer zal zijn, wanneer de slopershamer dit authentieke pand zal gaan afbreken.

Model bezwaarschift

Ingezonden door Ina Renes om 20:41 uur | Reacties (1) | Terug naar boven

7 februari 2004

Introductie cultuurwaarden

kaart cultuurwaarden Tracé dijkverzwaring Zederik

De cultuurhistorische kwaliteit kan voor het dijktraject Zederik met de volgende vier begrippen worden gekarakteriseerd: zeldzaamheid, samenhang, herkenbaarheid en kenmerkendheid.

Het dijktraject met omgeving ontleent zijn cultuurhistorische kwaliteit aan een groot aantal waardevolle kenmerken zie bovenstaande afbeelding.

De grootste cultuurhistorische waarde van het traject Zederik is gelegen in de samenhang tussen de onderdelen die bewaard zijn gebleven. De opbouw en de geschiedenis van het landschap zijn als het ware afleesbaar. De aansluiting van de authentieke verkaveling aan de dijk is vrijwel overal goed beleefbaar. Zowel het contrast, als de plaatselijke samenhang, tussen de verkaveling binnendijks en buitendijks is waardevol. In de Koekoeksewaard en nabij Sluis is de invloed van de rivier op de verkaveling zeer waardevol.

(Bron: Projectnota/MER dijkversterking Zederik Hoofdrapport)

Ingezonden door Leon Segond om 10:32 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Introductie dijkverzwaring

kaart dijkverzwaring Zederik

Het dijktraject Zederik is in zijn geheel gelegen in de gemeente Zederik. Het dijktraject van ongeveer 10,4 kilometer lengte wordt in het westen begrensd door de gemeentegrens tusssen Zederik en de gemeente Liesveld, nabij de Langesteinseweg. De begrenzing van het dijktraject in het oosten ligt bij dijkpaal V030, net ten oosten van de kern van Lexmond.

Het dijktraject is onderverdeeld in elf deelsecties, genummerd van I in het westen tot XI in het oosten. De dijk loopt door vier dorpskernen te weten Tienhoven, Ameide, Sluis en Lexmond. De dijk wordt voornamelijk gekenmerkt door de scheiding tussen het lokaal binnendijks gelegen bebouwingslint met de vier kernen en de rivier met uiterwaarden buitendijks.

(Bron: Toelichting op deelontwerpplan dijkversterking Zederik)

Ingezonden door Leon Segond om 10:15 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Waar liggen de secties

Deelsectie I: Langesteinseweg-Tienhoven
kaart sectie I
Tussen dijkpalen 278+000 en 286+195, ongeveer 1800 m.

Deelsectie II: Kern Tienhoven
kaart sectie II
Tussen dijkpalen 286+195 en 288+150, ongeveer 350 m.

Deelsectie III: Tienhoven-Ameide
kaart sectie III
Tussen dijkpalen 288+150 en 291+120, ongeveer 570 m.

Deelsectie IV: Ameide-Sluis
kaart sectie IV
Tussen dijkpalen 291+120 en 297+100, ongeveer 1200 m.

Deelsectie V: Kern Sluis
kaart sectie V
Tussen dijkpalen 297+100 en V001+080, ongeveer 620 m.

Deelsectie VI: gedeelte Achthoven
kaart sectie VI
Tussen dijkpalen V001+080 en V008+175, ongeveer 1475 m.

Deelsectie VII: gedeelte Achthoven
kaart sectie VII
Tussen dijkpalen V008+175 en V015+150, ongeveer 1375 m.

Deelsectie VIII: gedeelte Achthoven
kaart sectie VIII
Tussen dijkpalen V015+150 en V018+110, ongeveer 560 m.


Deelsectie IX: gedeelte Achthoven-Lexmond
kaart sectie XI
Tussen dijkpalen V018+110 en V026+070, ongeveer 1560 m.

Deelsectie X: Kom Lexmond
kaart sectie X
Tussen dijkpalen V026+070 en V029+060, ongeveer 600 m.

Deelsectie XI: Kom Lexmond
kaart sectie XI
Tussen dijkpalen V029+060 en V030+000, ongeveer 150 m.

Ingezonden door Leon Segond om 08:42 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

6 februari 2004

Sneeuwbui

Sneeuwbui 30-01-02 60x80 cm

Buitendijks bij Achthoven, 30 januari 2002. Vanuit de richting van Ameide waait een sneeuwbui me tegemoet. Aan de horizon is nog wat rose licht te zien, een beetje gloed op deze koude dag.

Ingezonden door Frank Dekkers om 08:47 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

4 februari 2004

Panorama Lek

Panorama Lek

Hallo, hier nog wat inhoud voor de site (als je het wat vindt natuurlijk): Het is een aan elkaar geplakte serie foto’s van de Lek op een mooie zonnige dag vanuit Ameide. Misschien is het leuk om eens een serie van dergelijke foto’s te maken. Dat geeft dan qua lengte in ieder geval het idee van een dijk ;-) Succes met jullie site!

Ingezonden door Lidwien van de Wijngaert om 22:58 uur | Reacties (0) | Terug naar boven