Maand archief: « Vorige | Volgende »

  • maart 2004
    · Gemaal Lexmond · Beeldbepalende panden en rijksmonumenten · Nazomer aan het water · Lek-en dijk luchten · Nieuwe afrastering op uiterwaard · Het water stroomt over de waard · Lekdijk Alblasserwaard in de picture
    omdat een dijk leeft in alle facetten · Rabobank Vianen-Meerkerk · Bomen rooien · Mooi licht aan de Lek · Sluis buitendijks · Binnendijks boerderijtje · Uitstroomkoker uit de dijk · Uitstroomkoker in de dijk · Uitstroomkoker · Bouwput achter de damwand · Plaatsen van een damwand · Opgravingen · Kleine opening gewelf · Verzameling oude stenen · Buitendijks · Beeldbepalend pand · Scherpe dijkbochten · Nazomer in Achthoven · Achthoven · Overgang na Sluis · Oude kern langs de dijk · Doorkijkje vanuit Sluis · Fruitbomen · Slot Herlaer · Binnendijkse woningen · Introductie album · Herfst in de Kersbergsche uiterwaarden · Dijkwerkzaamheden · Start dijkverzwaring · Tienhoven

29 maart 2004

Gemaal Lexmond

gemaal lexmond

In de uiterwaard van Lexmond, staat dit bakstenen gemaaltje. Dit gemaal was onderdeel van een waardevol cultuurhistorisch oud uitwateringsgebied van de Laak.

gevelsteen gemaal

Gevelsteen uit 1883 die nu op de grond ligt naast het gemaaltje.

uitwateringssluis van de laak met kaden

Kade en uitwateringssluis van de Laak in de uiterwaard bij Lexmond.

Ingezonden door Ina Renes om 23:05 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

28 maart 2004

Beeldbepalende panden en rijksmonumenten

Langs het traject van de dijkverzwaring Zederik staan 21 beeldbepalende panden en 5 rijksmonumenten.

Deelsectie I

Lekdijk 2 — beeldbepalend pand
Lekdijk 4 — beeldbepalend pand
Lekdijk 11 — beeldbepalend pand
Lekdijk 21 — beeldbepalend pand
Lekdijk 29 — beeldbepalend pand
Lekdijk 43 — beeldbepalend pand

Deelsectie II

Lekdijk 66-68 — beeldbepalende panden
Lekdijk 74 — Kerk in Tienhoven, rijksmonument

Deelsectie III

Lekdijk 84 — hekpijlers van het huis Herlaer, rijksmonument

Deelsectie IV

J.W. van Puttestraat 87 — beeldbepalend pand
Lekdijk 20 — beeldbepalend pand

Deelsectie V

Sluis 4 — beeldbepalend pand

Deelsectie VI

Achthoven 61 — beeldbepalend pand

Deelsectie VII

Achthoven 51-52 — beeldbepalende panden
Achthoven 46 — beeldbepalend pand
Achthoven 32 — beeldbepalend pand

Deelsectie VIII

Achthoven 26a — beeldbepalend pand
Achthoven 25-26 — beeldbepalende panden

Deelsectie IX

Achthoven 40-41 — rijksmonumenten
Achthoven 45 — rijksmonument
Kom Lekdijk 27 — beeldbepalend pand
Kom Lekdijk 38 — beeldbepalend pand

Ingezonden door Ina Renes om 22:25 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Nazomer aan het water

Nazomer aan het water 22-09-03 60x80 cm

22 september 2003. Ditmaal aan de overkant, een gezicht op de oude loswal tussen Uitweg en Jaarsveld. In de waard daar vlakbij is (voor klei- en ruimte winning) een gedeelte van een oude rivierarm weer opengegraven. Een voorbeeld van hoe mooi zo’n op de tekentafel bedacht gebied door het stromen van water kan verruigen. Er is een groot nadeel aan dit soort projecten: vroeger was dit een soort niemandsland. Wat rommelig en zeker niet onaangetast, maar een vluchtplaats voor mensen als ik. Nu is het verboden om er te komen, en wordt het ‘natuur’ genoemd.

Ingezonden door Frank Dekkers om 15:49 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

27 maart 2004

Lek-en dijk luchten

mooie lucht Foto: Gijs van Breda


Een dijkliefhebber maakte de foto van deze prachtige wolkenlucht bij de Langsteinseweg in Tienhoven op 22 maart j.l.

Ingezonden door Ina Renes om 22:16 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Nieuwe afrastering op uiterwaard

afrastering bij lexmond

Er is onlangs een lange afrastering in de Kersbergsche uiterwaard bij Lexmond geplaatst. Dit is gedaan om het gebied af te bakenen, waar straks nieuwe poelen gegraven gaan worden. Deze nieuwe poelen worden gegraven om de natuurwaarden te compenseren die door de dijkverzwaring verloren zullen gaan.

nest met 3 eieren

Ondanks de werkzaamheden in deze uiterwaard zagen 2 zwanen kans om dit nest te bouwen. De zwanen waren echter niet bij het nest.

Ingezonden door Ina Renes om 21:33 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

26 maart 2004

Het water stroomt over de waard

Het water stroomt over de waard 20-03-01 60x80 cm

Langs de dijk van de Lexmondse uiterwaard, 20-3-2001. Het water heeft ook de zomerdijk aan de overkant bereikt. Kleine stukjes komen nog boven. Aan deze kant is de Lexmondse waard ondergelopen. Er is een maar laag zomerdijkje dat matig onderhouden wordt.


Ingezonden door Frank Dekkers om 15:59 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

25 maart 2004

Lekdijk Alblasserwaard in de picture
omdat een dijk leeft in alle facetten

Stichting Lekdijk is opgericht na de dijkverzwaring op Sluis. De tentoonstelling Een kijkje achter de damwand is door honderden mensen bezocht, zodat het zeker is dat een dijk leeft in alle facetten. Daarom zal ook de dijkverzwaring vanaf de Langesteinseweg in Tienhoven tot aan Lexmond gevolgd worden. Dit betekent dat het gehele traject van 11 kilometer inmiddels op foto is vastgelegd. Wanneer in de zomer 2004 het échte zware werk gaat beginnen, zullen er op locatie in Tienhoven en Lexmond tentoonstellingen worden georganiseerd.

Ingezonden door Ina Renes om 21:06 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Rabobank Vianen-Meerkerk

Wij danken de Rabobank Vianen-Meerkerk hartelijk voor het bedrag van 1.000 Euro voor ons project Lekdijk Alblasserwaard in de picture, omdat een dijk leeft in alle facetten.

Ingezonden door Ina Renes om 20:57 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

23 maart 2004

Bomen rooien

hoogstammen rooien

Nu het bomen rooien is begonnen, zal het niet lang meer duren dat het echte zware werk aan de dijk gaat beginnen. De dijkverzwaring vanaf de Langesteinseweg in Tienhoven tot aan Lexmond zal door Stichting Lekdijk nauwlettend worden gevolgd. Op locatie in Tienhoven en Lexmond komen tentoonstellingen omdat een dijk leeft in alle facetten.

Ingezonden door Ina Renes om 23:34 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

21 maart 2004

Mooi licht aan de Lek

mooi licht

Dit is het strandje bij Achthoven waar het scheepswrak ligt.

Ingezonden door Ina Renes om 23:26 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Sluis buitendijks

Sluis buitendijks

Hier staat een kleine installatie opgesteld, het is meetapparatuur van Geo Delft. Op deze plek richting Boezemweg zijn al diverse boringen in de dijk geweest op zoek naar overblijfselen van nog een sluis. Zij hebben tot op heden geen overblijfselen gevonden. Toch weet je maar nooit, ook op Sluis kwam men ten tijde van het werk voor grote verrassingen te staan.

Ingezonden door Ina Renes om 00:15 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Binnendijks boerderijtje

Binnendijks boerderijtje

Het stuk dijk na Sluis, het valt nog onder deelsectie V. Het binnendijkse boerderijtje is schitterend opgeknapt.

Ingezonden door Ina Renes om 00:02 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

20 maart 2004

Uitstroomkoker uit de dijk

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/PICT0984 (480 x 640).html

De uitstroomkoker wordt uit de dijk gehaald. Er waren twee van deze zware kokers in de dijk aanwezig. Men besloot uiteindelijk om alleen deze te verwijderen en de andere te laten liggen. Het enorme gevaarte is met veel moeite en met zwaar materieel verwijderd. Toen de koker werd weggesleept was te zien dat het in een eerdere periode aan het uiteind was dicht gemetseld.

Ingezonden door Ina Renes om 20:57 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Uitstroomkoker in de dijk

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/PICT0969 (640 x 480).html

Verborgen in de dijk, werd deze uitstroomkoker die dienst deed tijdens de periode dat het gemaal nog werkte, uit de dijk gesloopt. De koker was nog geheel in tact, heel wat water is er mee door naar de Lek gespuid.

Ingezonden door Ina Renes om 20:51 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Uitstroomkoker

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/PICT0999 (640 x 480).html

Hier is duidelijk te zien hoe deze koker vroeger is dicht gemetseld, nadat het gemaal op Sluis geen dienst meer deed.

Ingezonden door Ina Renes om 19:09 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

19 maart 2004

Bouwput achter de damwand

Bouwput achter de damwand

Dit is de eerste fase van de bouwput achter de damwand, maanden heeft men hier achter de schermen gewerkt. Daar waar de damwand hoog te zien is, liggen restanten van het waterstelsel van vroeger. In een latere fase van het werk volgen foto’s hoe diep deze bouwput verder afgegraven zal worden.

Ingezonden door Ina Renes om 23:31 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Plaatsen van een damwand

Plaatsen van een damwand

Het plaatsen van de damwand ging van start op 16 september 2002, direct zijn problemen ontstaan omdat men tijdens het werk stuitte op het waterstelsel van weleer. De bedoeling was dat de damwanden tot 50 cm boven de grond zouden komen te staan, hier is al enigszins te zien dat de damwanden vanuit de verte boven Sluis zouden komen te staan.

Ingezonden door Ina Renes om 23:22 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

13 maart 2004

Opgravingen

Opgravingen

De damwanden kwamen niet veel verder in de grond, hier is goed te zien waardoor dit kwam. Oude sluismuren en restanten van het waterstelsel van weleer zaten nog diep verborgen in ons bodemarchief. Deze sluismuur lag recht tegenover de aansluiting naar de Zederik.

Ingezonden door Ina Renes om 21:28 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Kleine opening gewelf

Kleine opening gewelf

Met een kleine camera is het net gelukt om via deze opening van het gewelf binnen opnames te maken.

Ingezonden door Ina Renes om 21:14 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Verzameling oude stenen

Verzameling oude stenen

Van de grote brokken steen die los kwamen uit verschillende lagen ligt hier een verzameling stenen.

Ingezonden door Ina Renes om 21:05 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

12 maart 2004

Buitendijks

Buitendijks

Tegenover het beeldbepalende pand Achthoven 61 is een stoep richting uiterwaard, het geeft een fraai beeld hoe de Lekdijk zich kromt.

Ingezonden door Ina Renes om 00:31 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Beeldbepalend pand

Beeldbepalend pand

In deze bocht, verscholen ligt het beeldbepalende pand Achthoven 61.

Ingezonden door Ina Renes om 00:22 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

11 maart 2004

Scherpe dijkbochten

Scherpe dijkbochten

De beplanting zal verdwijnen en er zal een bredere berm ontstaan. Het talud zal minder steil worden hierdoor zal de beleving van deze schitterende bochten zeker beïnvloedt worden.

Ingezonden door Ina Renes om 23:58 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Nazomer in Achthoven

Nazomer in Achthoven

Dit groene beeld aan bomen zal helaas verdwijnen door de buitendijke vierkante versterking naar buiten toe.

Ingezonden door Ina Renes om 23:50 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Achthoven

Achthoven

Er zal hier een vierkante dijkversterking naar buiten gaan plaats vinden, de bestaande bomenrijen buitendijks zullen merendeel verdwijnen.

Ingezonden door Ina Renes om 23:41 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Overgang na Sluis

Overgang na Sluis

De dubbele rij populieren is al een verdwenen beeld, wat rest is een beginsituatie om verder te gaan met de dijkverzwaring die buitendijks gaat. Een overgang naar deelsectie VI.

Ingezonden door Ina Renes om 23:36 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Oude kern langs de dijk

Oude kern langs de dijk

Na de stoep zijn diverse dijkpanden die aan de kruin van de dijk staan.

Ingezonden door Ina Renes om 23:08 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Doorkijkje vanuit Sluis

Doorkijkje vanuit Sluis

Vanuit Sluis werd bij zeer laag water dit doorkijkje gemaakt naar de monumentale panden van Ameide die een beschermd dorpsgezicht genieten.

Ingezonden door Ina Renes om 23:00 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Fruitbomen

fruitbomen

Het groene karakter die deze fruitbomen binnendijks geven is voor menigeen een vertrouwd beeld, de bomen hebben een aanzienlijke ouderdom.

Ingezonden door Ina Renes om 22:41 uur | Reacties (1) | Terug naar boven

Slot Herlaer

slot herlaer

Oprit van Huize Herlaer met de platanen en de 18-eeuwse hekpijlers die een Rijksmonument zijn.

Ingezonden door Ina Renes om 22:13 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Binnendijkse woningen

Binnendijkse woningen

De Lekdijk tussen Ameide en Sluis. De dijk zal hier buitendijks verzwaard worden.

Ingezonden door Ina Renes om 21:31 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

6 maart 2004

Introductie album

In dit album willen we speciale verzamelingen beeldmateriaal laten zien. Aparte, gekke en leuke foto’s, de affiches van Loesje en de schilderijen van Frank Dekkers. De laatste verzameling wordt zo mooi dat we deze schilderijen ook als een diavoorstelling presenteren.

Heeft u nog (oude) Lekdijk foto’s? Van hoog/laag water, dijkhuizen, -winkeltjes, natuur, ondergelopen landjes en familiefoto’s, alles is welkom.

Foto’s die u beschikbaar wil stellen aan onze stichting, scannen wij en u krijgt de foto’s daarna terug. Ze zullen gebruikt worden voor de tentoonstellingen over de Lekdijk Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

U kunt dit kenbaar maken via de website of per email info@stichtinglekdijk.nl en dan nemen wij contact met u op.

Ingezonden door Ina Renes om 23:49 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

5 maart 2004

Herfst in de Kersbergsche uiterwaarden

Herst in de Kersbersche uiterwaarden 04-11-03 60x80 cm

De populierengroep langs de dijk ter hoogte van Kok, geschilderd op 4-11-2003. Vlak langs deze oude bomenrij, die evenwijdig aan de dijk staat, loopt het restant van een rivierarm, een laag stuk uiterwaard dat bij het minste hoog water al onderloopt. Vooral dan levert deze plek een spectaculair vergezicht: de bocht in de Lek wordt dan erg breed.

Ingezonden door Frank Dekkers om 15:36 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

2 maart 2004

Dijkwerkzaamheden

Voorbereidende werkzaamheden dijkversterking Zederik en Hagestein Everdingen

Bomen rooien langs dijk en plaatsen raster in uitwaarden
Ter voorbereiding op de dijkversterking in Zederik en Hagestein Everdingen worden vanaf deze week al enkele werkzaamheden uitgevoerd. Het betreft het rooien van bomen langs de dijk in Zederik en het plaatsen van een raster in de uiterwaarden Lexmond en Everdingen. Aannemersbedrijf Verhoeven B.V. uit Zaltbommel voert de werkzaamheden uit.

Verwijderen bomen
In april 2004 starten de Nutsbedrijven met het verleggen van de kabels en leidingen in Zederik. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt eerst het nieuwe tracé voor de kabels en leidingen vrij gemaakt van beplanting. De bomen en struiken die aanwezig zijn worden verwijderd. Deze beplanting is al voorzien van een kenmerk en wordt voor 15 maart a.s. verwijderd. De te verwijderen beplanting is al in eigendom van het Hoogheemraadschap.

Plaatsen raster
In de uiterwaarden Lexmond en Everdingen wordt op de oeverwal in totaal ca. 3,5 km een raster (paaltjes met daar tussen draad) geplaatst. Op de oeverwallen worden geen werkzaamheden uitgevoerd voor de inrichting van de uiterwaarden. Door het plaatsen van het raster kunnen de oeverwallen extensief begraasd worden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Dijkversterking
Naar verwachting starten de dijkversterkingwerkzaamheden in mei of juni van dit jaar. Bewoners en andere belanghebbenden worden te zijner tijd hierover nader ingelicht.

Ingezonden door Leon Segond om 22:23 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

1 maart 2004

Start dijkverzwaring

Volgens het Hoogheemraadschap gaat de dijkverzwaring beginnen na de zomervakantie 2004. Het traject dat 10,4 kilometer lang is, binnen de gemeente Zederik gaat dan op de schop. Het is nog niet bekend waar men zal beginnen met de werkzaamheden.

Ingezonden door Ina Renes om 23:03 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Tienhoven

foto Tienhoven Bocht voor Tienhoven

Zondag winterwandeling langs de Lekdijk op dit buitendijkse stukje land ligt ook de woonark, zij het wat verscholen.

foto Tienhoven Bomenrij

Bomenrij op de Koekoeksche Waard tegenover Lekdijk 31. Vermoedelijk is deze bomenrij straks verdwenen.

foto Tienhoven Knotwilgen in het ijs

Op dit ondergelopen land werden vroeger vele schaatswedstrijden gehouden.

foto Tienhoven Koekoeksche Waard

Camping De Koekoek ligt er nog rustig bij op deze winterdag.

foto Tienhoven Notenboom

Deze prachtige notenboom is erg oud en moet behouden blijven.

Ingezonden door Ina Renes om 22:17 uur | Reacties (1) | Terug naar boven