Maand archief: « Vorige | Volgende »

  • april 2004
    · Alsof het zomer is… · Reactie verkeersveiligheid · Vijf eendeneieren · Reparatie wegdek · Lekdijkkaartje · Snelheidscontrole · Monument · Oude kaarten · Lek bij Goilberdingen · Blauw · Nieuwe rubiek: Verkeersveiligheid · Reparatie zomerdijk · Lente in de Kersbergsche waard

27 april 2004

Alsof het zomer is…

Alsof het zomer is aan de Lek bij Hagestein 22-04-04 60x80 cm

Je hebt van die dagen… Opeens lijkt het een ander seizoen te zijn. Hier aan de Lek tussen Everdingen en Hagestein, 22 april. Bij Everdingen wordt nog volop in de uiterwaard gewerkt, wat ik — zoals altijd — volkomen negeer. Het landschap is daar wijdser dan hier in de buurt, stiller, leger ook. Wat meidoorns langs het water accentueren dat nog.

Ingezonden door Frank Dekkers om 17:18 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

25 april 2004

Reactie verkeersveiligheid

L.S.,

Hierbij een reaktie op uw oproep te reageren op het onderwerp verkeersveiligheid op de lekdijk. Het blijft een veelzijdig stukje weg een dijkweg. Aan de ene kant heel aantrekkelijk voor fietsers, wandelaars, motorrijders etc. maar voor velen een gewone doorgaande weg en dat alles perst zich door een doorgang van ca. 5 meter breed. Dit lijken ingredienten voor problemen en die zijn er ook.

De wegen op de lekdijk worden door velen als onveilig ervaren. Dit is overigens niet alleen op de lekdijk het geval ook op andere dijkwegen hebben weggebruikers en omwonenden dezelfde ervaring(-en). Op sommige plekken op de Waaldijken bij Nijmegen zijn delen van de dijk voor motorrijders afgesloten. Dit i.v.m. de grote groepen motorrijders veelal vanuit Duitsland afkomstig die de wegen daar onveilig maken. Radicalere bewonersgroepen willen de dijken voor meerdere weggebruikers afsluiten. Dit lijkt mij een niet zaligmakend, egoistisch plan maar het impliceert hoe iets kan ontwikkelen als er door verschillende personen passief mee omgegaan wordt.

Het probleem groeit uit tot een frustratie wat een extreme vorm kan aannemen. Ik denk dat het goed is om te kijken naar andere vergelijkbare situaties. Niet alleen wat betreft verkeersveiligheid maar ook wat betreft andere zaken rondom dijkverzwaring die in den lande hebben gespeeld. We zouden er wat van kunnen leren ook hoe het niet moet. Dit terzijde.

De lekdijk, in beginsel een waterkering heeft door de eeuwen heen een tweede funktie gekregen nl. een doorgaande- c.q. aanvoerweg. Het heeft de karaktertrekken van een gewone, drukke weg ware het niet dat de dijkweg toch grote verschillen heeft met de gewone wegen, dit vraagt om aangepast weggedrag door de gebruikers.

De hoogheemraadschappen zijn in wezen instanties die het water beheren en in wat mindere mate de wegen. Daar zit volgens mij ook de lacune wat betreft beheren van het wegverkeer. Dit is juist op een dijkweg belangrijk omdat deze wegen in fysieke zin afwijken van de gewone wegen. Men zou dus de dijkwegen in aanmerking moeten laten komen voor andere verkeersgedragsregels meer op de verkeerssituaties toegericht.

Verkeerssnelheid beperkende maatregelen zullen hierin een cruciale rol spelen maar ook bewustwording van de weggebruikers zelf. Een ongeluk of incident kan altijd plaatsvinden dit sluit je nergens mee uit. Maar wanneer auto’s structureel op dezelfde plekken in dezelfde bochten de dijk afrijden dan kan dit alleen maar het gevolg zijn van niet aangepast weggedrag c.q. te hard rijden.

Het zijn uitteraard niet alleen automobilisten die verantwoordelijk zijn voor de verkeersveiligheid maar wanneer zij erbij zijn betrokken zijn de gevolgen vaak wel ernstiger dan bijvoorbeeld een fietser. Hoewel fietsers, vooral met twee of drie naast elkaar rijdend, ook voor onnodig overlast kunnen zorgen. Zo kan ik nog wel even doorgaan en zoals u in het inleidende stuk al schreef wordt het dan te eentonig, iedereen kan wel een feit noemen.

De gezamenlijke hoogheemraadschappen hebben geld gestoken in een onderzoek naar de verbeterde verkeersveiligheid door het inrichten van zogenaamde 60-km zone’s. In die bewuste zone’s mocht zoals de naam al zegt niet harder worden gereden dan 60-km/u. Het aantal ongevallen daalde aanzienlijk. Wat mij betreft is dit een open deur die hier ingetrapt wordt, maar geeft wel aan dat het hoogheemraadschap inziet dat er problemen op verkeersgebied zijn.

Op mijn vraag aan het hoogheemraadschap over deze snelheidsproblematiek verwees men mij naar de inloopavonden die er zijn geweest voor de bewoners i.v.m. de dijkverzwaring waar werd verteld, dat men na de dijkverzwaring ook de wegen wil voorzien van verkeersplateaus en andere verkeersremmende maatregelen zonder daarbij de hulpdiensten teveel te hinderen. Dit alles na aanleg van de nieuwe dijken die ook nog moeten zetten, wat al met al toch nog zo’n vijf jaar zal gaan duren.

In die tijd zal er nog heel wat water door de lek stromen.

Ingezonden door R. Leidelmeijer om 17:16 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Vijf eendeneieren

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/Eendeneieren.html

In het talud van de Lekdijk werd het broeden van een eend ruw verstoord, bijna was ik op deze vijf eendeneieren gestapt.

Ingezonden door Ina Renes om 01:20 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

24 april 2004

Reparatie wegdek

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/Reparatie wegdek.html

In Tienhoven is woensdag 21 april het wegdek geasfalteerd. Er zaten diepe kuilen en putten in het wegdek. Op dit deel ziet alles er nu weer strak en glad uit. De verkeersveiligheid is hiermee verbeterd voor de fietsers. Andere weggebruikers zoals sommige automobilisten en motorrijders zien hun kansen om hard te rijden weer groeien. Wat dat betreft mag de dijkverzwaring gaan beginnen.

Ingezonden door Ina Renes om 19:48 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

23 april 2004

Lekdijkkaartje

Lekdijkkaartje Folder

Arriva buslijn 154 rijdt in de Alblasserwaard grotendeels langs de rivier de Lek. Vanuit de bus heb je mooi zicht op de rivier en de uiterwaarden aan de ene kant en het Hollandse veenweidelandschap met zijn vele molens en boerderijen aan de andere kant. Met het voordelige ‘Lekdijkkaartje’ kun je de gehele dag gebruik maken van buslijn 154 tussen Rotterdam en Utrecht v.v. Stap af en toe uit, want er is veel moois te zien. Even lunchen, op een bankje aan het water zitten, een stadje bezoeken of een wandeling maken door het afwisselende polderlandschap zijn zomaar wat suggesties.

Ingezonden door Leon Segond om 10:51 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

21 april 2004

Snelheidscontrole

Snelheidscontrole Foto R. Leidelmeijer

Waarom denken sommige automobilisten toch dat je hier harder dan 60 km per uur mag? Volgens bewoners van de Lekdijk is dat niet zo. Opletten dus maximaal 60 km!

Ingezonden door Leon Segond om 17:19 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

20 april 2004

Monument

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/PICT0007 (640 x 480).html

Nu de dijkverzwaring op Sluis achter de rug is, staat er in de bocht een monument. Bewoners van Sluis hebben tijdens de werkzaamheden de werkmensen gevraagd om brokken steen niet verder te verpulveren. Hier werd gehoor aan gegeven, lange tijd lagen deze brokken her en der verspreid in de omgeving van Sluis. De bedoeling was om deze stenen te laten onderzoeken door een archeoloog zodat duidelijk zou kunnen worden waar en in welke periode een sluis moest hebben gelegen. Dit is helaas niet gelukt, een goede documentatie zou op zijn plaats geweest zijn, net zoals een gedegen onderzoek naar de stenen die uit de grond zijn gehaald. Het Hoogheemraadschap besloot een kunstwerk te laten maken van de brokken steen ter herinnering aan wat eens op Sluis geweest moet zijn. Het werk staat nu in de bocht.

Ingezonden door Ina Renes om 21:19 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

14 april 2004

Oude kaarten

In de rubriek Historie zijn 2 series oude kadaster kaarten toegevoegd.

Een serie van kaarten die betrekking hebben op het trac van de dijkverzwaring in de gemeente Zederik.

Een serie van overzichtskaarten op grotere schaal van de gemeenten langs de Lek volgens de gemeentegrenzen van 1832.

De kaarten komen van de site van De WoonOmgeving.

Ingezonden door Leon Segond om 12:24 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

13 april 2004

Lek bij Goilberdingen

Lek bij Goilberdingen 28-04-03 60x80 cm

Wat stroomopwaarts gaat moet uiteindelijk weer terugkomen… langs de rivier bij Goilberdingen staan schilderen, 28 maart 2003. Dr zijn ze al een stuk verder met de werkzaamheden. Een groot goed is dat de rivier zelf redelijk ongeschonden uit dat alles weer tevoorschijn komt. Als je de gruwelijke betonnen beddingen soms ziet, in het buitenland, blijkt dat dat niet vanzelfsprekend is.
Uiteindelijk is het Nederlandse landschap het gevolg van immerweer ingrijpen, alsmaar proberend de wereld naar de mensenhand te dwingen. Omdat dat al zo lang gebeurd, met wisselend succes, is een omgeving ontstaan die niet ‘natuurlijk’ is, maar voor ons wl zo aanvoelt.


Ingezonden door Frank Dekkers om 20:03 uur | Reacties (2) | Terug naar boven

9 april 2004

Blauw

Blauw

Ingezonden door Ina Renes om 00:09 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

8 april 2004

Nieuwe rubiek: Verkeersveiligheid

verkeersveiligheid

Wij dachten er al een tijd over dat het goed zou zijn om de verkeersveiligheid op de dijk wat meer aandacht te geven. Regelmatig hoor je van mensen om je heen dat er heel wat schort op dat gebied en recent ontvangen wij suggesties van bezoekers van deze site om hier iets mee te gaan doen.

De lijst van meldingen met betrekking tot problemen met de verkeersveiligheid op de dijk is te lang en eentonig om op te sommen. Een paar feiten om de rubriek te openen:

Voetgangers op de dijk zijn vogelvrij. Fietsers wagen hun leven langs alle grote gaten. Auto’s, vrachtauto’s en de bussen van het openbaar vervoer rijden veel te hard en te vaak van de dijk.

Wij willen op deze site over dit onderwerp graag uw mening horen.

Ingezonden door Leon Segond om 23:54 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Reparatie zomerdijk

Reparatie zomerdijk

De zomerkade van de Achthovense en Kersbergschse uiterwaard in Lexmond is gedeeltelijk versterkt.

Reparatie zomerdijk

De stenen liggen klaar om de zomerdijk te versterken.

Reparatie zomerdijk

De route om de klei richting zomerdijk te rijden was een riskante onderneming, omdat de trekker op te terugweg geconfronteerd werd met een steile modderige helling. Wat er toen gebeurde is verder te lezen in de nieuwe rubriek verkeersveiligheid.

Ingezonden door Ina Renes om 23:02 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

6 april 2004

Lente in de Kersbergsche waard

Lente in de Kersbergsche waard 02-04-04 60x80 cm

Weer langs de dijk, 2 april 2004, nu het nog kan wil ik deze kenmerkende plekken zoveel mogelijk vastleggen. Gisteren voor het eerst weer eens de leeuwerik volop horen zingen. De winter is nu echt voorbij.

Ingezonden door Frank Dekkers om 09:08 uur | Reacties (0) | Terug naar boven