Maand archief: « Vorige | Volgende »

  • juli 2004
    · Dendrodatering wrakhout · Mosterdzaad of Koolzaad · Laag water aan de Lek · Expeditie naar de Lek · Veldje bij camping de Koekoek · Begin van een warme dag · Structuurplan Zederik · Zomerse regenbui

24 juli 2004

Dendrodatering wrakhout

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/PICT0027 (480 x 640).html

Het stuk hout dat wij naar de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemarchief (ROB) in Amersfoort hebben gebracht, bleek niet geschikt te zijn voor dendrodatering. Het stuk hout had meerdere kernen en was waarschijnlijk afkomstig uit een stuk stam waar de boom zich had vertakt. Er waren zodoende onvoldoende jaarringen aanwezig om de oudheid van de boom te kunnen vaststellen. We hebben besloten nogmaals te gaan kijken om een nieuw monster mee te kunnen nemen dat wel voldoende jaarringen laat zien. Een klusje dat vooralsnog niet meevalt. Deze foto is gemaakt op donderdag 22 juli toen wij voor de derde keer naar het wrak zijn geweest.

Ingezonden door Ina Renes om 22:44 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Mosterdzaad of Koolzaad

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/PICT0048A (640 x 480).html

Deze zwarte korrels werden gevonden diep in het zand bij het scheepswrak op Achthoven. We hebben de korrels meegenomen en naar het ROB in Amersfoort gebracht. De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemarchief (ROB) in Amersfoort concludeert dat het waarschijnlijk gaat om mosterdzaad of koolzaad dit zou dus scheepslading van de boot geweest zijn.

Ingezonden door Ina Renes om 22:22 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

15 juli 2004

Laag water aan de Lek

Aan de zandbanken 05-08-03 40x50 cm

De afgelopen jaren ging ik met mijn gezin op vakantie in het Franse Loiregebied. Daar kampeerden we aan de oever van de rivier. Op vakantie gaat ook altijd de schilderskist mee, zo’n andere omgeving nodigt uit om ook dat te schilderen, terwijl de kinderen spelen in het zand.
De Loire is een ondiepe, snel stromende grote rivier. Het water vormt zandbanken, die in de zomer droog vallen. Door de grote hoeveelheid water die de Loire in de winter te verwerken heeft zijn er veel nevengeulen. Kijk eens op deze link: Saint Benoit sur Loire

Laag water 13-07-04 60x80 cm


Soms maak ik een dag mee aan de Lek die me aan de Loire doet denken. Hier sta ik aan de Lek ter hoogte van de Langesteinse weg, het is laag water en alles ademt een volle zomerse sfeer. Als er bij ons niet zo gebaggerd werd zou ook de Lek verzanden. Voor dat het Pannerdens kanaal werd gegraven in de 19e eeuw was de Rijn onbevaarbaar, in de zomer reden de boeren met paard en wagen zo naar de overkant.


Ingezonden door Frank Dekkers om 16:40 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

9 juli 2004

Expeditie naar de Lek

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/PICT0016 (640 x 480).html

Vanmorgen vroeg bij laag water, om 6:15 uur is het graven gestart naar het scheepswrakje bij Achthoven. Het is Stichting Lekdijk gelukt om mensen bij elkaar te zoeken die specialist zijn in duiken en het opmeten van scheepswrakken. Vanmorgen zijn we er met 5 mensen naar toe gegaan. Zij zijn ook bezig in de Lek bij Jaarsveld om al het duikerswerk te verrichten van het vliegtuig dat in de tweede wereldoorlog in de Lek is neergestort.

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/PICT0019 (640 x 480).html

Het doel van deze expeditie is het opmeten van het scheepsmateriaal, dat voorzichtig werd opgegraven. Het tij in de vroege morgen gaf voldoende tijd om dit te doen.

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/PICT0020 (640 x 480).html

Alles wat werd uitgegraven werd voorzien van nummers, waarna het meten kon beginnen. Een groot deel van het schip is verdwenen. Alleen de resten van de bakboord helft in de lengterichting van het houten schip zijn aangetroffen. Met deze metingen en het onderzoeken van het hout bij het ROB (Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek) in Amersfoort zal meer bekend worden over het bootje dat eens is gestrand in de Lek. Er zal onderzoek plaats vinden van het monster naar de oudheid van de boom, waarvan het scheepje gebouwd is dit wordt dendrochronologie genoemd.

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/PICT0031 (640 x 480).html

Een overzicht van het geheel dat inmiddels is uitgegraven op het prachtige strand aan de Lek. Inmiddels is het 8:00 uur in de morgen. Het is hard werken voor de gravers.

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/PICT0071 (640 x 480).html

Het wrakje wordt van alle kanten opgemeten, in de vroege morgen inmiddels 8:00 uur laat de Lek zich op z’n mooist zien. We werden zelfs nog verrast door een sprong van waarschijnlijk een enorme snoekbaars.

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/PICT0068 (640 x 480).html

De lengte van het wrak is ongeveer 11 meter en 86 cm. Er wordt besloten een loszittende balk mee te dragen en naar het ROB in Amersfoort te brengen voor nader onderzoek. Er wordt veel gespeculeerd wat het voor een boot geweest zal zijn.

Ingezonden door Ina Renes om 22:09 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

5 juli 2004

Veldje bij camping de Koekoek

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/PICT0394 (640 x 480).html

Mooi wilgenbosje waar ‘s-zomers pony’s grazen.

Ingezonden door Ina Renes om 23:56 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

4 juli 2004

Begin van een warme dag

Begin van een warme dag langs de Waal 08-06-04 60x80 cm

Er zijn echt al heel warme dagen geweest dit jaar. Met alle buiigheid van de afgelopen weken zou je het bijna vergeten. Dit was zon dag, in de uiterwaarden van de Waal, bij het fort Vuren in de buurt. Is onze Lek op enkele plekken onverwacht weids, langs de Waal is het landschap pas echt open en monumentaal. Ik kan mij daar goed vermaken, het schilderen van de enorme leegte is een uitdaging. Het is ochtend. Het bloeiende gras toont mooi oranje. Het belooft erg warm te worden.


Ingezonden door Frank Dekkers om 15:39 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

3 juli 2004

Structuurplan Zederik

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/PICT0024.A (640 x 480).html
‘Omdat een dijk leeft in alle facetten’

Om bovenstaande reden heeft Stichting Lekdijk een reactie gegeven aan het college van B & W van de gemeente Zederik op het voortvarende voorontwerp structuurplan.

Als eerste vragen wij ons af hoe de klankbordgroep tot stand is gekomen en wij missen daarbij partijen die ons cultureel erfgoed bewaken.

Plannen tussen Ameide en Sluis
Wij hebben de indruk dat er langs de Lekdijk grote plannen worden voorgesteld die het beeld van het landschap dermate gaan aantasten, dat wij daar groot bezwaar tegen hebben. Wanneer er op de locatie ‘Veenvliet’ 45 vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen op ruime kavels gebouwd gaan worden, zal dit een grote aantasting zijn van het beeld dat er nu is op de Lekdijk tussen Ameide en Sluis.

Aansluitend zijn er buiten de contour ook nog eens 16 dijkwoningen op de locatie ‘Van der Ham’ gepland. Het wordt een wijk langs een dijk die wij onverantwoord vinden. Nergens langs de Lekdijk van de Alblasserwaard is zo’n wijk te vinden. In het bestemmingsplan is deze strook grond altijd agrarisch geweest. Wanneer we denken aan een jachthaven aan de Lekkant wordt de aantasting totaal. Daarbij denken wij ook aan de verkeersveiligheid die dan gevaarlijker wordt.

Ook zien we nog 8 twee-onder-een-kap dijkwoningen gepland staan buiten de contour op de locatie ‘Zouwendijk/Sluis’. Al deze locaties worden apart omschreven in het structuurplan, maar als je het voor je ziet op deze smalle strook grond tussen de Marijkeweg en de Lekdijk wordt het een nieuw dorp met nauwelijks meer ruimte langs de voet van de Lekdijk.

Als laatste wordt er dan ook nog een burcht en/of hotel gepland langs deze zijde van de Lekdijk. In totaal dus 69 woningen en een hotel of burcht op een strook grond langs de Lekdijk tussen Ameide en Sluis die nauwelijks een kilometer lang is.

Uitbreiden contouren
Wij vinden dat er nog onvoldoende energie is gestoken om de contouren uit te breiden aan de kant van Tienhoven. De sportvelden die goed toegankelijk zijn voor iedereen, liggen daar prachtig en een nieuwe sporthal zou daar prima op zijn plaats zijn. Ook een woonwijk daar in de buurt zou veel beter zijn.
Ten zuiden van de Prinses Marijkeweg zou de contour ook uitgebreid kunnen worden voor woningen en voor voorzieningen zoals de bibliotheek, de bank en bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, die heel goed te combineren zijn met het verzorgingshuis Open Vensters.

Naar ons idee moeten we de Lekdijk bewaken en geen nieuw dorp stichten op een strook grond langs de voet van de dijk. Binnendijks willen wij het beeld dat er nu is bewaken, buitendijks willen wij het beschermde dorpsgezicht van Ameide bewaken.

Woensdag 7 juli is er in het gemeentehuis te Meerkerk om 20.00 uur spreekruimte om vrij uw mening te komen geven op het voorontwerp structuurplan van de gemeente Zederik.

Ingezonden door Ina Renes om 22:57 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

1 juli 2004

Zomerse regenbui

Zomerse regenbui 25-06-04 60x80 cm

In de zomer is het druk langs de Lek. Natuur is nu eenmaal in. Er zijn dagen dat ik als buitenschilder nauwelijks aan de slag kan. Gelukkig zijn er ook de dagen dat het regent. Dat is voor de meeste mensen weer wat te veel natuur en de rust keert dan weer terug in mijn jachtgebied. Ik ben een van de zonderlingen die zon dag in de regen best kunnen waarderen. Er zijn dan nu eenmaal weer andere dingen te zien. Het is ook wel lekker om je goed steeds natter te voelen worden.
Hier in juni aan de overkant, ter hoogte van Tienhoven. Stroomopwaarts kijkend kun je daar de hele bocht van rivier en uiterwaarden overzien. In de verte komt wat zilverig het licht onder de volgende aanwaaiende bui door.

Ingezonden door Frank Dekkers om 15:47 uur | Reacties (0) | Terug naar boven