Rubriek archief: Inhoud / Over de stichting / Agenda

Bekijk de diavoorstelling

  • Agenda
    · Lekdijk Alblasserwaard in de picture
    omdat een dijk leeft in alle facetten · Bomen rooien · Dijkwerkzaamheden

25 maart 2004

Lekdijk Alblasserwaard in de picture
omdat een dijk leeft in alle facetten

Stichting Lekdijk is opgericht na de dijkverzwaring op Sluis. De tentoonstelling Een kijkje achter de damwand is door honderden mensen bezocht, zodat het zeker is dat een dijk leeft in alle facetten. Daarom zal ook de dijkverzwaring vanaf de Langesteinseweg in Tienhoven tot aan Lexmond gevolgd worden. Dit betekent dat het gehele traject van 11 kilometer inmiddels op foto is vastgelegd. Wanneer in de zomer 2004 het échte zware werk gaat beginnen, zullen er op locatie in Tienhoven en Lexmond tentoonstellingen worden georganiseerd.

Ingezonden door Ina Renes om 21:06 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

23 maart 2004

Bomen rooien

hoogstammen rooien

Nu het bomen rooien is begonnen, zal het niet lang meer duren dat het echte zware werk aan de dijk gaat beginnen. De dijkverzwaring vanaf de Langesteinseweg in Tienhoven tot aan Lexmond zal door Stichting Lekdijk nauwlettend worden gevolgd. Op locatie in Tienhoven en Lexmond komen tentoonstellingen omdat een dijk leeft in alle facetten.

Ingezonden door Ina Renes om 23:34 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

2 maart 2004

Dijkwerkzaamheden

Voorbereidende werkzaamheden dijkversterking Zederik en Hagestein Everdingen

Bomen rooien langs dijk en plaatsen raster in uitwaarden
Ter voorbereiding op de dijkversterking in Zederik en Hagestein Everdingen worden vanaf deze week al enkele werkzaamheden uitgevoerd. Het betreft het rooien van bomen langs de dijk in Zederik en het plaatsen van een raster in de uiterwaarden Lexmond en Everdingen. Aannemersbedrijf Verhoeven B.V. uit Zaltbommel voert de werkzaamheden uit.

Verwijderen bomen
In april 2004 starten de Nutsbedrijven met het verleggen van de kabels en leidingen in Zederik. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt eerst het nieuwe tracé voor de kabels en leidingen vrij gemaakt van beplanting. De bomen en struiken die aanwezig zijn worden verwijderd. Deze beplanting is al voorzien van een kenmerk en wordt voor 15 maart a.s. verwijderd. De te verwijderen beplanting is al in eigendom van het Hoogheemraadschap.

Plaatsen raster
In de uiterwaarden Lexmond en Everdingen wordt op de oeverwal in totaal ca. 3,5 km een raster (paaltjes met daar tussen draad) geplaatst. Op de oeverwallen worden geen werkzaamheden uitgevoerd voor de inrichting van de uiterwaarden. Door het plaatsen van het raster kunnen de oeverwallen extensief begraasd worden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Dijkversterking
Naar verwachting starten de dijkversterkingwerkzaamheden in mei of juni van dit jaar. Bewoners en andere belanghebbenden worden te zijner tijd hierover nader ingelicht.

Ingezonden door Leon Segond om 22:23 uur | Reacties (0) | Terug naar boven