Rubriek archief: Inhoud / Dijkverzwaring

Bekijk de diavoorstelling


10 september 2005

Stijger bij Kok Lexmond

Stijger

Een van de aanlegsteigers waar de boten met klei aankomen is nu gestationeerd vlak voor Kok Lexmond. Vele dumpers moeten heen en weer rijden om deze klei op de plaats van bestemming te brengen. Waar de klei precies gedumpt wordt door de dumpers is voor veel mensen een raadsel. Het is immers een af en aanrijden van de dumpers over de dijk. Op deze foto is nog net niet goed te zien dat het deze locatie betreft, maar we zullen ervoor zorgen dat dit goed in beeld wordt gebracht. Het is immers de oude plek waar vroeger de ingang van de haven van Lexmond was.

Ingezonden door Ina Renes om 16:36 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

5 juli 2005

Waar komt onze klei vandaan?

Everdingen

Vandaag zijn we op expeditie geweest naar Everdingen. Het landschap doet je denken aan het buitenland maar het is momenteel de werkelijkheid aan de Lek in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

Everdingen

Aan de chauffeur van de eerste dumper die wij tegenkomen vragen wij of het klopt dat de klei uit Everdingen per boot vervoerd wordt naar Ameide. En dat blijkt zo te zijn. Op de foto is te zien dat de klei door een graafmachine in de dumper wordt geladen.

Everdingen

Vlakbij het schip komen de wagens elkaar tegen; ze zijn voortdurend de klei aan het laden en lossen in het schip. Hier komen de dumpers elkaar tegen op de zandvlakte. Arjan een van de chauffeurs nodigde ons uit om met hem mee te rijden een aanbod dat we uiteraard niet weigerde. Het uitstapje naar de uiterwaard van Everdingen was geweldig.

Everdingen

De dumpers lossen hier de klei op het vrachtschip Corina. Dit vrachtschip kan 50 x de lading klei van een dumper bergen. De volgende dag wordt dit transport naar Tienhoven gevaren. Wekelijks zijn er 3 boten in de weer om de klei per schip te vervoeren. De schepen heten Astrid, Corina en Tarma. Al vanaf maart 2005 wordt de klei per boot getransporteerd naar de dijkverzwaring in de gemeente Zedrik (Tienhoven).

Everdingen Bron: Landwerk (Tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied)

Hier komt een nieuwe riviertak, zoals in Lexmond West een oude riviertak weer open gegraven wordt, om klei te winnen voor de dijkverzwaring in de gemeente Zederik.

Ingezonden door Ina Renes om 22:48 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

7 februari 2004

Introductie dijkverzwaring

kaart dijkverzwaring Zederik

Het dijktraject Zederik is in zijn geheel gelegen in de gemeente Zederik. Het dijktraject van ongeveer 10,4 kilometer lengte wordt in het westen begrensd door de gemeentegrens tusssen Zederik en de gemeente Liesveld, nabij de Langesteinseweg. De begrenzing van het dijktraject in het oosten ligt bij dijkpaal V030, net ten oosten van de kern van Lexmond.

Het dijktraject is onderverdeeld in elf deelsecties, genummerd van I in het westen tot XI in het oosten. De dijk loopt door vier dorpskernen te weten Tienhoven, Ameide, Sluis en Lexmond. De dijk wordt voornamelijk gekenmerkt door de scheiding tussen het lokaal binnendijks gelegen bebouwingslint met de vier kernen en de rivier met uiterwaarden buitendijks.

(Bron: Toelichting op deelontwerpplan dijkversterking Zederik)

Ingezonden door Leon Segond om 10:15 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Waar liggen de secties

Deelsectie I: Langesteinseweg-Tienhoven
kaart sectie I
Tussen dijkpalen 278+000 en 286+195, ongeveer 1800 m.

Deelsectie II: Kern Tienhoven
kaart sectie II
Tussen dijkpalen 286+195 en 288+150, ongeveer 350 m.

Deelsectie III: Tienhoven-Ameide
kaart sectie III
Tussen dijkpalen 288+150 en 291+120, ongeveer 570 m.

Deelsectie IV: Ameide-Sluis
kaart sectie IV
Tussen dijkpalen 291+120 en 297+100, ongeveer 1200 m.

Deelsectie V: Kern Sluis
kaart sectie V
Tussen dijkpalen 297+100 en V001+080, ongeveer 620 m.

Deelsectie VI: gedeelte Achthoven
kaart sectie VI
Tussen dijkpalen V001+080 en V008+175, ongeveer 1475 m.

Deelsectie VII: gedeelte Achthoven
kaart sectie VII
Tussen dijkpalen V008+175 en V015+150, ongeveer 1375 m.

Deelsectie VIII: gedeelte Achthoven
kaart sectie VIII
Tussen dijkpalen V015+150 en V018+110, ongeveer 560 m.


Deelsectie IX: gedeelte Achthoven-Lexmond
kaart sectie XI
Tussen dijkpalen V018+110 en V026+070, ongeveer 1560 m.

Deelsectie X: Kom Lexmond
kaart sectie X
Tussen dijkpalen V026+070 en V029+060, ongeveer 600 m.

Deelsectie XI: Kom Lexmond
kaart sectie XI
Tussen dijkpalen V029+060 en V030+000, ongeveer 150 m.

Ingezonden door Leon Segond om 08:42 uur | Reacties (0) | Terug naar boven