Rubriek archief: Inhoud / Cultuurwaarden / Natuur

Bekijk de diavoorstelling

  • Natuur
    · Kamsalamander · Nog meer foto’s van Berry van Arkel · Sluis-Achthoven · Paddentrek · Everdingen · Schaapjes op het droge · Natuurfotograaf · Stichting Ravon · Vijf eendeneieren · Nieuwe afrastering op uiterwaard

17 april 2006

Kamsalamander

Kamsalamander

Berry van Arkel uit Lexmond schrijft ons het volgende nieuws:
“Bij Lexmond komt een populatie van de zeldzame kamsalamander voor. Door zijn formaat wordt deze ook wel de grote watersalamander genoemd. Deze overwinteren binnendijks en planten zich in april voort in de plasjes van de uiterwaarden, die gelukkig bij de dijkverzwaring gespaard zijn. Op de foto is de prachtige kleur van dit diertje te zien. In het water zet het vrouwtje haar eitjes af op de langgrekte bladeren van de waterplanten, waarna het blad dubbelgevouwen wordt”.

Ingezonden door Ina Renes om 14:14 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

26 maart 2006

Nog meer foto’s van Berry van Arkel

Pad bij nacht Foto Berry van Arkel

Ieder voorjaar speelt er zich op de Lekdijk een bijzonder natuurgebeuren af. Als de winter voorbij is en de temperatuur stijgt, ontwaken padden, kikkers en salamanders uit hun winterslapp. In de avonduren trekken ze dan plotseling massaal naar het water. Bij regenachtig weer en temperaturen tussen de 6 en 10 graden is vaak sprake van een massale trek. Ze trekken dan naar hun geboorteplaats: plasjes en sloten in de uiterwaarden. Hier vindt de voortplanting plaats. De watersalamanders komen het eerst uit hun binnendijkse winterverblijf. Dat gebeurt soms al in januari of februari. Ze overwinteren onder blad, stenen en in kruipruimtes. Daarna komen de padden, bruine kikkers en heikikkers. Op sommige plaatsen komt de zeldzame kamsalamander voor. Dit jaar begon de salamandertrek op woensdag 8 maart j.l. Bij Lexmond hebben vrijwilligers in een korte tijd meer dan 100 kleine watersalamanders over de dijk gezet.

Salamander  bij nacht Foto Berry van Arkel

Steenuil Foto Berry van Arkel

Ingezonden door Ina Renes om 19:02 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Sluis-Achthoven

Gans

Buitendijks ter hoogte van Sluis-Achthoven ziet het er voor deze gans rustig uit. Er worden echter enkele meters verderop dagelijks vrachten vol met klei gestort.


Ingezonden door Ina Renes om 18:59 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

13 maart 2006

Paddentrek

Paddentrek foto van Berry van Arkel

Berry van Arkel heeft weer prachtige foto’s gemaakt van de paddentrek. Bijgaand een interessant artikel over dit verschijnsel speciaal ten tijde van een dijkverzwaring.
“De Lekdijk tussen Lexmond en Vianen wordt ieder jaar in maart in de avonduren voor het doorgaande verkeer gesloten. Hiermee wordt voorkomen dat honderden dieren worden doodgereden. Tussen Ameide en Lexmond kan de dijk normaal gesproken niet worden afgesloten vanwege het doorgaande verkeer. Dit jaar hebben de dieren geluk, want vanwege de dijkverzwaring is de dijk voor doorgaand verkeer gesloten. Of de dieren goed terechtkomen is de vraag, want er wordt volop gegraven aan de dijk. Na de voortplanting trekken de meeste dieren in het voorjaar tot in de vroege zomer weer terug naar de binnendijkse gebieden. Daar voeden ze zich met insecten in de tuinen. In juli zie je soms massaal jonge padjes die in het voorjaar geboren zijn, op weg naar de binnendijkse gebieden. Helaas worden er hiervan ook veel doodgereden. Behalve padden, kikkers en salamanders zie je bij regenachtig weer opeens ook opmerkelijk veel regenwormen, naaktslakken en groene rupsen op de weg kruipen. Al dit voedsel trekt weer andere diersoorten aan. Zo zitten er ‘s nachts vaak steenuiltjes op de paaltjes langs de dijk en die eten vast af en toe een salamander. Op 9 maart zag ik behalve salamanders ook een bunzing de dijk oversteken”.

Ingezonden door Berry van Arkel om 19:22 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

9 oktober 2005

Everdingen

bergen

Vandaag in de uiterwaard van Everdingen gewandeld, er zijn al veel geulen gegraven. Het is nu een landschap dat wij niet gewend zijn, maar het is er stil en vredig. Op een smal strookje grasland langs de Lek stonden nog een paar koeien die zich toch wat ontheemd lijken te voelen, nu zij hun uiterwaard af hebben moeten staan.

Ingezonden door Ina Renes om 23:05 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

7 april 2005

Schaapjes op het droge

schapen

Door de combinatie van smeltwater van boven en een harde noordwestenwind op zee kan het water in de uiterwaard erg snel stijgen. Een groepje schapen met lammen kon de weg naar de zomerdijk niet meer vinden. Een paar wakkere dijkbewoners brengen de schapen op het droge. Op het nippertje!

Ingezonden door Leon Segond om 19:28 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

20 november 2004

Natuurfotograaf

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/ijsvogel (483 x 640).html IJsvogel, sectie VI

Berry van Arkel uit Lexmond stuurde ons een e-mail met hele mooie natuurfoto’s. Hij schreef ons o.a.:

‘Ik film regelmatig landschappen en vogels in de Vijfheerenlanden. Zo ook de Lekdijk. Je moet er niet aan denken dat veel van dat mooie dijklandschap gaat verdwijnen. Honderden jaren cultuurhistorie en natuur met hoogstamboomgaarden, bomen, knotwilgen etc.’

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/steenuil1 (486 x 640).html Steenuil sectie VII

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/steenuil2 (640 x 504).html Steenuil sectie VII

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/wildezwaan (640 x 462).html Wilde zwaan sectie VI


Ingezonden door Berry van Arkel om 11:48 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

3 augustus 2004

Stichting Ravon

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/krab (640 x 480).html

Vandaag waren er twee leden van de Stichting RAVON (Reptielen, AmfibieŽn en Vissen Onderzoek Nederland) in het Sluise Gat. Zij deden werk voor het Meetnet AmfibieŽn. Het Meetnet volgt vooral gebieden waar ťťn of meer aandachtsoorten (Rode lijst soorten) voorkomen. Hier in Sluis is vijf jaar geleden de Kamsalamander gesignaleerd.

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/ravon (480 x 640).html

Dit voorjaar zijn er weer salamanders gezien in het Sluise Gat. De leden van RAVON konden ze echter niet vinden. Misschien waren de kreeften betere zoekers?

Ingezonden door Leon Segond om 16:15 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

25 april 2004

Vijf eendeneieren

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/Eendeneieren.html

In het talud van de Lekdijk werd het broeden van een eend ruw verstoord, bijna was ik op deze vijf eendeneieren gestapt.

Ingezonden door Ina Renes om 01:20 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

27 maart 2004

Nieuwe afrastering op uiterwaard

afrastering bij lexmond

Er is onlangs een lange afrastering in de Kersbergsche uiterwaard bij Lexmond geplaatst. Dit is gedaan om het gebied af te bakenen, waar straks nieuwe poelen gegraven gaan worden. Deze nieuwe poelen worden gegraven om de natuurwaarden te compenseren die door de dijkverzwaring verloren zullen gaan.

nest met 3 eieren

Ondanks de werkzaamheden in deze uiterwaard zagen 2 zwanen kans om dit nest te bouwen. De zwanen waren echter niet bij het nest.

Ingezonden door Ina Renes om 21:33 uur | Reacties (0) | Terug naar boven