Rubriek archief: Inhoud / Dijkverzwaring / Sectie VI

Bekijk de diavoorstelling

  • Sectie VI
    · Spelevaren in een geul bij Achthoven · Vastgelopen truck · Verrekijker · Achthovense uiterwaard · Buizen bij Achthovense uiterwaard · Motormoddercross · Achthovense Uiterwaard · Visserij op Achthoven · Verbinding oude en nieuwe sloot · Vissen moeten verhuizen · Graafmachine in de klei · Container houtsnippers · Hakselaar · Sloot · Bomen weg voor dijkverzwaring · Natuurfotograaf · Buitendijks · Beeldbepalend pand · Scherpe dijkbochten · Nazomer in Achthoven · Achthoven · Overgang na Sluis · Kaart sectie VI

6 maart 2007

Spelevaren in een geul bij Achthoven

Spelen op een vlot

In de inmiddels volle geul zijn kinderen alweer creatief met een vlot aan het varen.

Ingezonden door Ina Renes om 21:56 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

23 mei 2006

Vastgelopen truck

Vastgelopen

Een truck geladen met grapefruits liep vanavond vast op de rijplaten op het stukje nieuwe dijk bij Achthoven. Er moest flink wat werk verzet worden om de lading te redden en dat terwijl de truck zijn thuisbasis aan de Lekdijk bijna had bereikt.

Ingezonden door Ina Renes om 22:54 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

1 maart 2006

Verrekijker

Verrekijker

Wat het oog ziet kan direct worden gebruikt voor een opname.

Ingezonden door Ina Renes om 19:03 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

16 november 2005

Achthovense uiterwaard

buizen

Ik sta hier op een sloot-overgang waar een buis die laatst nog langs de dijk lag nu in de grond ligt. Door het mooie weer van de afgelopen tijd is er al iets gras gegroeid. Het wachten is op de rest bijvoorbeeld dotterbloemen.

Ingezonden door Ina Renes om 11:40 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

31 oktober 2005

Buizen bij Achthovense uiterwaard

buizen

Deze buizen worden geplaatst in de Achthovense uiterwaard die nu in beheer is van Het Zuid-Hollands landschap. De grond is al voor een deel afgegraven. Door het verlaagde grasland aan te laten sluiten op de door het waterschap aangelegde moeraszone zal er een geleidelijke overgang van water naar land plaatsvinden.


Ingezonden door Ina Renes om 11:29 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

1 oktober 2005

Motormoddercross

PICT6

De motorrijders zijn alvast gestart met het inrijden van de nieuwe dijk.

Ingezonden door Ina Renes om 13:19 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Achthovense Uiterwaard

PICT7

Bericht uit Het Kontakt 22 september 2005.
‘Het afgraven van het grasland moet het perceel geschikt maken als dotterbloemgrasland. De grond wordt ter plekke gebruikt voor het versterken van de Lekdijk. Omdat het een versterking in buitenwaartse richting betreft, is een direct onder aan de oude dijk gelegen moerassige zone met hoge natuur- en cultuurhistorische waarden, verloren gegaan. Om dit te compenseren heeft het waterschap deze moeraszone onder aan de nieuwe dijk opniew aangelegd’.

Ingezonden door Ina Renes om 13:16 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

28 juni 2005

Visserij op Achthoven

Landschap

De jeugd op Achthoven is aan het vissen, ze vertellen mij dat er volop gevangen wordt zoals voorn en snoekbaars. Ze hebben zelf paling uitgezet.

Landschap

Met de zon, het zandlandschap en de hoop op een volgende grote vis gaat hij voort. Een dijkverzwaring zal hij niet vergeten!

Landschap

Het is stil zoals deze uiterwaard erbij ligt, wachtend op een dijk.


Ingezonden door Ina Renes om 00:20 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

3 februari 2005

Verbinding oude en nieuwe sloot

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/doorgang (640 x 480).html

Er is een doorgang gekomen tussen de oude sloot op Achthoven en de nieuw gegraven geul. Het figuurtje op de achtergrond is een 11-jarige jongen die staat te kijken of hij alweer vissen kan bespeuren. Hij is zijn geliefde stek kwijt waar hij zo graag vertoefde. Dagelijks bekijkt hij zijn woonomgeving hoe deze aan het veranderen is en kom ik hem tegen. Hij neemt exact waar wat er iedere dag in zijn omgeving verandert. Zijn grootste zorg is of de vissen het aankunnen om de overstap te maken.

Ingezonden door Ina Renes om 21:57 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Vissen moeten verhuizen

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/PICT0027B (640 x 480)1.html

Door het oude ma´sveld loopt inmiddels deze sloot, die in de richting van Sluis momenteel een doorgang heeft met de oude sloot. Ook de graafmachinist wist te vertellen dat hij veel vis had gezien tijdens het dempen van de sloot.

Ingezonden door Ina Renes om 21:34 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

28 januari 2005

Graafmachine in de klei

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/PICT0030 (640 x 480).html

Op de hoogte van Achthoven 72 is te zien hoe de werker van deze graafmachine de sloot voor zich aan het dempen is. Een sloot in de uiterwaard die door vele jongelingen in de winter werd gebruikt om schaatsen te leren en ‘s zomers een geliefde plek was om vlotten te bouwen. Zal de nieuwe sloot erachter eens zo belangrijk worden?

Ingezonden door Ina Renes om 22:27 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Container houtsnippers

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/PICT0009 (640 x 480).html

Het materieel met de containers met houtsnippers rijden af en aan onder aan de dijk op Achthoven, waar het voor het materieel inmiddels een zwaar traject vol met klei is geworden. Toch is dit nog maar een begin.

Ingezonden door Ina Renes om 22:27 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

26 januari 2005

Hakselaar

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/PICT0005a (640 x 480).html

Deze hakselaar is bezig alle takken van de bomen fijn te malen. Het zaagsel uit de machine waait over de dijk als een laatste aandenken van het mooie natuurgroen. De boomstammen lijken klaar te liggen om te worden opgehaald.

Ingezonden door Ina Renes om 21:07 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Sloot

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/PICT0003 (640 x 480).html

Vanaf Sluis richting Achthoven is er door graafmachines een geul uitgegraven. Afgelopen week heeft dit graafwerk geresulteerd in een sloot.

Ingezonden door Ina Renes om 21:05 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

19 januari 2005

Bomen weg voor dijkverzwaring

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/0034 (427 x 640).html________http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/0035 (427 x 640).html

Nu sinds enkele dagen de populieren en knotwilgen op Achthoven totaal verdwenen zijn gaan de gedachten terug naar het mooie en poŰtische gedicht van Marsman, waarin de eerste strofe er direct diep inhakt.

‘Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan
rijen ondenkbaar ijle populieren als hoge pluimen aan den einder staan;
en in de geweldige ruimte verzonken de boerderijen verspreid door het land,
boomgroepen, dorpen, geknotte torens, kerken en olmen in een groot verband…’

De dijkverzwaring is werkelijk van start gegaan; we kunnen zien wat er gebeurt en dat maakt indruk. Onderstaande reactie van een website bezoeker die ons mailde laat dat ook horen.

‘Zaterdag met de filmcamera naar de Lekdijk tussen Lexmond en Ameide gegaan. Tot mijn schrik zag ik dat men vrijwel het hele traject de buitendijkse knotwilgen en populieren had omgezaagd. In 1 klap zowel landschap als cultuurhistorie verdwenen. Ik had gedacht en gehoopt dat knotwilgen gespaard konden worden als er binnendijks gewoon weiland was. Bij Lexmond staan de knotten ook nog gewoon buitendijks. Dit uniek stukje Lekdijklandschap is nu verdwenen. Waar vind je nu nog zo’n mooi stukje? Vaarwel steenuiltjes, die zo mooi te filmen waren.’

Ingezonden door Ina Renes om 15:56 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

20 november 2004

Natuurfotograaf

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/ijsvogel (483 x 640).html IJsvogel, sectie VI

Berry van Arkel uit Lexmond stuurde ons een e-mail met hele mooie natuurfoto’s. Hij schreef ons o.a.:

‘Ik film regelmatig landschappen en vogels in de Vijfheerenlanden. Zo ook de Lekdijk. Je moet er niet aan denken dat veel van dat mooie dijklandschap gaat verdwijnen. Honderden jaren cultuurhistorie en natuur met hoogstamboomgaarden, bomen, knotwilgen etc.’

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/steenuil1 (486 x 640).html Steenuil sectie VII

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/steenuil2 (640 x 504).html Steenuil sectie VII

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/wildezwaan (640 x 462).html Wilde zwaan sectie VI


Ingezonden door Berry van Arkel om 11:48 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

12 maart 2004

Buitendijks

Buitendijks

Tegenover het beeldbepalende pand Achthoven 61 is een stoep richting uiterwaard, het geeft een fraai beeld hoe de Lekdijk zich kromt.

Ingezonden door Ina Renes om 00:31 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Beeldbepalend pand

Beeldbepalend pand

In deze bocht, verscholen ligt het beeldbepalende pand Achthoven 61.

Ingezonden door Ina Renes om 00:22 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

11 maart 2004

Scherpe dijkbochten

Scherpe dijkbochten

De beplanting zal verdwijnen en er zal een bredere berm ontstaan. Het talud zal minder steil worden hierdoor zal de beleving van deze schitterende bochten zeker be´nvloedt worden.

Ingezonden door Ina Renes om 23:58 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Nazomer in Achthoven

Nazomer in Achthoven

Dit groene beeld aan bomen zal helaas verdwijnen door de buitendijke vierkante versterking naar buiten toe.

Ingezonden door Ina Renes om 23:50 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Achthoven

Achthoven

Er zal hier een vierkante dijkversterking naar buiten gaan plaats vinden, de bestaande bomenrijen buitendijks zullen merendeel verdwijnen.

Ingezonden door Ina Renes om 23:41 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

Overgang na Sluis

Overgang na Sluis

De dubbele rij populieren is al een verdwenen beeld, wat rest is een beginsituatie om verder te gaan met de dijkverzwaring die buitendijks gaat. Een overgang naar deelsectie VI.

Ingezonden door Ina Renes om 23:36 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

23 januari 2004

Kaart sectie VI

Deelsectie VI: gedeelte Achthoven
kaart sectie VI
Tussen dijkpalen V001+080 en V008+175, ongeveer 1475 m.

Ingezonden door Leon Segond om 15:58 uur | Reacties (0) | Terug naar boven